Boka Taxi

Boka - direkt

Det uppstod fel. Vänligen åtgärda följande:
 • Okänd adress, hämtning
 • Okänd adress, destination

Var vill du bli hämtad?*

Vart vill du åka?*

När vill du åka?*

Tid*

Namn*

Telefon*

Hur vill du bli mött?

Har du incheckat bagage?

Ja

Nej

Vilket flightnummer?*

Betala med taxikonto

Kontonummer*

Lösenord*

Kostnadställe/Referens

Bakåtvänd bilbarnstol

Barnkudde

1 st 2 st

Djur medföljer

Behöver kombibil

Kombibil

Stor bil

5 pers 6 pers 7 pers

Fast pris

Fast pris kunde ej beräknas, var god vänd dig till växeln på tel. 08-15 00 00

Vi erbjuder inte fastpris för storbil på denna sträcka.

Meddelande till föraren

*Obligatorisk uppgift

Boka senare - samt fler val

Det uppstod fel. Vänligen åtgärda följande:
 • Okänd adress, hämtning
 • Okänd adress, destination
 • Kontrollera datum och tid.
 • Felaktigt datum.
 • Felaktigt kontonr/lösenord
 • Ditt konto är låst pga för många felaktiga försök, kontakta säljsupport på 08-7282700 för att få hjälp
 • Du kan idag inte boka en resa med fast pris och storbil, var god vänd dig till växeln på tel. 08-15 00 00

Var vill du bli hämtad?*

Vart vill du åka?*

När vill du åka?*

Tid*

Namn*

Telefon*

Hur vill du bli mött?

Har du incheckat bagage?

Ja

Nej

Vilket flightnummer?*

Betala med taxikonto

Kontonummer*

Lösenord*

Kostnadställe/Referens

Bakåtvänd bilbarnstol

Barnkudde

1 st 2 st

Djur medföljer

Behöver kombibil

Kombibil

Stor bil

5 pers 6 pers 7 pers

Fast pris

Fast pris kunde ej beräknas, var god vänd dig till växeln på tel. 08-15 00 00

Vi erbjuder inte fastpris för storbil på denna sträcka.

Meddelande till föraren

*Obligatorisk uppgift

Observera att din bokning kommer att hanteras som en direktbokning.

Observera att ditt fastpris har uppdaterats.

Observera att du måste bekräfta bokningen.

Något gick fel vid bokningen. Var god försök igen lite senare eller genom att ringa 08-15 00 00

Bekräfta bokning

Du bekräftar bokningen genom att först acceptera resevillkoren och därefter genom att klicka på knappen "Bekräfta bokning". Om någon uppgift inte stämmer kan du ändra uppgifterna i formuläret till vänster och välja knappen "Uppdatera".

Tack för din bokning

Ditt bokningsnummer är:

Bekräftelsen är nu skickad.

Din beställning är mottagen då du mottagit ett bokningsnummer. Tyvärr kan vi i nuläget inte erbjuda dig en bokningsbekräftelse.

Bokningsbekräftelse via e-post och/eller sms

E-postadress

Mobilnummer

Förbeställning av taxi kan göras till tidigast 20 min. framåt i tiden. Beställningar som görs närmare i tiden behandlas som en direktbeställning.

Ett beräknat fastpris är giltigt i 4 min om bokningen tar längre tid än så kommer ett nytt pris att beräknas.

Bokningsuppgifter

Från:
Till:
Datum:
Tid:
Datum/Tid: Snarast
Namn:
Telefon:
Flightnr:
Hur vill du bli mött?:
Hur vill du bli mött?:
Incheckat bagage:
Bakåtvänd bilbarnstol
1 barnkudde
2 barnkudde
Djur medföljer, kombibil behövs ej
Djur medföljer, behöver kombibil
Kombibil
Miljöbil
Stor bil för 5 personer
Stor bil för 6 personer
Stor bil för 7 personer
Fast pris:
Meddelande till föraren:

Betalning med taxikonto

Kontonr:
Referens:

Bokningsbekräftelse

E-post:
Mobil:

Handlingsplan efter inslag i TV4 Kalla Fakta 3 maj

Under ett par veckor vårvintern 2016 granskade reportrar från TV4 Kalla Fakta områden i Stockholm där sexhandel pågår. Granskningen resulterade i ett tv-reportage den 3 maj där Kalla Fakta avslöjar att några av våra förare medverkat till sexköp. Kritiken från allmänhet och politiker blev, med all rätt, betydande.

Programmet väckte också besvikelse hos våra avtalskunder, partners och inte minst bland våra egna anställda. Inom Taxi Stockholm råder stor stolthet över vårt ekonomiska, etiska, sociala och miljömässiga ansvarstagande – något som styrs av vår hållbarhetsstrategi, redovisas i vår årliga hållbarhetsredovisning och det förhållningssätt som detta ansvarstagande kräver av varje medarbetare manifesteras tydligt i vår väl förankrade uppförandekod. Där tar vi tydligt avstånd från alla typer av brott och beskriver våra etiska riktlinjer.

Brott mot uppförandekoden hanteras efter en noggrann och väl definierad reklamationsprocess.

Trots detta har alltså brister åskådliggjorts och nedan redovisas vår åtgärdsplan för att de bristerna ska elimineras. Dessa åtgärder presenteras nedan.

Åtgärdsplan

- Vi säkerställer att människor som arbetar för oss framöver inte kan bidra till sexhandel genom att vi kraftig ökar antalet stickprovskontroller. Detta arbete har redan startat och utförs av ett företag vi anlitat för syftet. Kontrollerna utförs vid slumpmässiga tidpunkter och detta är inte en tillfällig åtgärd utan kommer att fortgå.

- Taxi Stockholm kommer att ha hög närvaro i de områden där sexhandel bedrivs för att identifiera taxiförare som kan misstänkas delta i den. För att genomföra detta kommer vi använda våra ambassadörer, förare och åkare som bevakar regelefterlevnad i vår verksamhet. Vi utökar deras antal och vidareutbildar dem i samarbete med organisationer och myndigheter som har till uppgift att motverka prostitution.

- Uppförandekoden är tydlig och väl förankrad. Vi kommer dock se över om medarbetare behöver kompletterande information om hur den ska praktiseras i det vardagliga arbetet samt repetera kodens innehåll i interna kommunikationsinsatser.

- Vi kompletterar vår utbildning och internkommunikation med ett nytt material med direkt syfte att motverka sexköp och annan brottslighet. Medarbetare ska uppmuntras att anmäla misstänkta fall av sexhandel och andra brott och materialet kommer att tydliggöra vad som ska rapporteras och hur detta ska göras.

- Vi ska undersöka hur vi kan vidga bakgrundskontroller av blivande förare för att redan i rekryteringen sortera bort de personer som inte ansluter sig till bolagets värdegrund.

- Vi inser att vi inte klarar att få bukt med problemet på egen hand och avser att inleda samarbeten med organisationer som har stor kunskap i frågan såsom exempelvis Ecpat, Svalorna, Roks, Kvinnolobbyn och inte minst Polisens prostitutionsgrupp. Vi har redan inlett ett samarbete med polisens grupp mot gatuprostitution.

- Vi vet också att detta inte är ett problem som enskilt berör Taxi Stockholm och anser att alla bolag i branschen har att se över hur de arbetar med dessa frågor.

- Vi kommer att fortsätta hålla en hög transparens kring de åtgärder vi vidtar för att motverka sexhandel och annan brottslig verksamhet.

Vi arbetar ständigt för att vara ett fullt ut ansvarstagande företag. Bland annat genom:

 • Hög kvalitet och säkerhet – internkontroller.
 • Ett etiskt och socialt ansvar – uppförandekod.
 • Ansvar för den påverkan vi har på miljön – hållbarhetsstrategi.
 • Bra arbetsvillkor för våra förare – genom kollektivavtal.
 • En tydlig prissättning för våra kunder.
 • Ett transparent hållbarhetsarbete med fyra fokus - hållbarhetsredovisning.